O Nas

Cały zespół Fundacji METAPOMOC pracuje wolontarystycznie.

Fundacja METAPOMOC od 2015 roku wspiera wychowanków placówek opiekuńczych, domów dziecka i rodzin zastępczych.

Stawiamy na edukację tych młodych ludzi oraz rozwijanie ich samodzielności i kompetencji do podejmowania decyzji w dorosłym życiu.

W 2019 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego, co stanowi dla nas jeszcze większą motywację do działania.

 
Nasze programy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program rozwojowy „Patron” oferuje wsparcie szkoleniowe, mentorskie i coaching w zakresie:

 • Rozbudzania i podtrzymywania motywacji do własnego rozwoju.
 • Wskazywania różnych możliwości edukacji zawodowej i zatrudnienia oraz aktywności społecznej.
 • Pomoc w przełamywaniu problemu izolacji, osamotnienia, konfrontowania marzeń z osiągalnymi celami i możliwościami danej osoby.
 • Doradzania w sprawach życia codziennego, w tym w kwestiach mieszkaniowych i rodzinnych.

 

Program „Patron Ukraina” oferuje wsparcie młodym osobom z Ukrainy w procesie usamodzielniania poprzez:

 • Pomoc w tworzeniu planów na samodzielne życie, wyznaczaniu celów i zadań.
 • Wspieranie w przygotowaniu się do samodzielnego życia w Polsce.
 • Motywowanie do kontynuowania edukacji w trakcie pobytu w Polsce.
 • Edukowanie, jak działa rynek pracy w Polsce, jakie są formy zatrudnienia.
 • Wspieranie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności, jak dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, jak radzić sobie ze stresem, lękiem czy kryzysami.
 • Pomoc w wejściu na rynek pracy, sposobów poszukiwania ofert, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Wsparcie w nabywaniu umiejętności współpracy z administracją i urzędami.

 

Program „Dom” ukierunkowany jest na:

 • Pomoc w pozyskaniu mieszkania ze wsparciem na rzecz wychowanków w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego (GPMS).
 • Wsparcie w przygotowaniu wychowanka do zamieszkania.
 • Monitorowanie poziomu usamodzielnienia gwarantującego utrzymanie mieszkania.
 • Współpraca z GPMS w celu otrzymania mieszkania na czas nieokreślony przez wychowanka.

 

Program „Wolontariat” ukierunkowany jest na:

 • Rozbudzanie potrzeby wsparcia innych poprzez zachęcanie do działań wolontarystycznych.
 • To, aby każdy podopieczny Fundacji METAPOMOC uczestniczył w wolontariacie na rzecz innych, na zasadzie „podaj dalej”, tworząc wraz z Fundacją „łańcuch pomagania”.
 • Aktywowanie społeczne młodego człowieka, budowanie poczucia przynależności
  i wspólnotowości, uczenie wrażliwości na drugiego człowieka.


Program „Praca” ukierunkowany jest na:

 • Nawiązanie współpracy z firmami, którym bliskie są idee odpowiedzialnego biznesu, w celu stworzenia stanowisk pracy wspieranych przez opiekunów/mentorów.
 • Wsparcie w przygotowaniu wychowanka do wejścia na rynek pracy.
 • Współpracę mentora wychowanka z opiekunem/mentorem w firmie zatrudniającej wychowanka, w celu rozwoju jego kompetencji i zaangażowania.
 • Poznanie mocnych stron podopiecznego poprzez identyfikację talentów i pracę rozwojową nad nimi.

 

Program „Terapia” oferuje:

 • Bezpłatny proces terapeutyczny w nurcie psycho-dynamicznym lub Gestalt.
 • Celem terapii jest między innymi wsparcie podopiecznego fundacji w lepszym poznaniu, zrozumieniu i zaakceptowaniu siebie.
 • Program oferuje terapię indywidualną lub grupową.
``ABC Mentoringu w pieczy``
Publikacja powstała z potrzeby usystematyzowania i opisania założeń autorskich programów Fundacji METAPOMOC i jak mamy nadzieję, pozwoli na ujednolicenie podejścia mentorów do procesu mentorskiego prowadzonego w ramach współpracy z naszą Fundacją.
„ABC mentoringu w pieczy” ma formę pytań i odpowiedzi w tematach związanych z mentorem, mentee oraz procesem mentorskim.
Jest ona dostępna dla wszystkich mentorów współpracujących z METAPOMOCĄ, ale chętnie podzielimy się nią również z osobami zainteresowanymi tematem mentoringu w pieczy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: metapomoc@metapomoc.pl

Zarząd Fundacji

Nasze codzienne życie – zawodowe i prywatne – związane jest z biznesem i rozwojem osobistym. Wiele lat pracowałyśmy na zaufanie naszych współpracowników, partnerów biznesowych i życiowych. Wiele lat uczyłyśmy się i zdobywałyśmy różnorodne doświadczenia. Teraz jest czas, by podzielić się tym bogactwem.

Nie raz stawałyśmy przed trudnymi wyborami, byłyśmy świadkami wzlotów i upadków otaczających nas ludzi. Wiemy, że podejmowanie niełatwych decyzji, wznoszenie się na wyżyny i podnoszenie się z porażek jest łatwiejsze, gdy są przy nas mądre, doświadczone i zaufane osoby. Chcemy być takimi osobami dla podopiecznych naszej fundacji. Chcemy wspierać ich nie tylko w wielkich sprawach, ale także w tych mniejszych, codziennych, z którymi nie zawsze potrafią poradzić sobie samodzielnie.

Ty również możesz pomóc. Wspierając nasze inicjatywy i realizowane przez nas programy – swoją pracą, finansowo lub w inny dostosowany do Twoich możliwości sposób.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Aldona Wojtczak

Prezes Zarządu/ President of the Management Board

Grażyna Zalewska-Pawlisz

Wiceprezes Zarządu/Vice President of the Management Board

Joanna Szarmach

Wiceprezes Zarządu/Vice President of the Management Board


Mirosław Bohun
Dyrektor Biura Zarządu

Rada Fundacji

Alicja Zajączkowska
Przewodnicząca Rady Fundacji

Dorota Dogil-Kucharska

Agata Rugień

Dorota Markiewicz-Kubik

Tomasz Rok

Beata Bednarczyk

Cezary Mączka

Nasza filozofia

W czynieniu dobra nie ma granic ani konkurencji.