O Nas

Pomaganie innym dopełnia nasze człowieczeństwo. Przychodzi taki moment w życiu, kiedy nasze oczekiwania ulegają względnemu nasyceniu, osiągamy satysfakcję zawodową, rodzinną, towarzyską. Rozpoczyna się czas dzielenia się: dawania siebie, naszej obecności, czasu i pieniędzy potrzebującym. To szansa na zbilansowanie naszej energii, uchwycenie sensu naszej obecności tu na ziemi.

W Fundacji Metapomoc działamy na rzecz wychowanków placówek opiekuńczych, domów dziecka i rodzin zastępczych, którzy po osiągnięciu pełnoletności opuszczają dotychczasowe bezpieczne miejsca zamieszkania i rozpoczynają samodzielne życie w społeczeństwie. Stawiamy na  edukację młodych ludzi oraz rozwijanie ich samodzielności i kompetencji  do podejmowania decyzji w dorosłym życiu.

 
Nasze Działania

Dorośli wychowankowie pieczy zastępczej opuszczając ją, wkraczają w dorosłość, ale nie są przygotowani do samodzielnego, szczęśliwego życia. Mając najczęściej niskie poczucie wartości, brak bliskich wspierających osób wokół, miotają się w działaniach, tracą z trudem uzyskaną pracę, nie potrafią budować trwałych i szczęśliwych relacji, daleko im do uzyskania dobrostanu w życiu. Żyją jakby byli tylko na chwilę na stacji – różne kierunki jazdy i tunel. Co wybrać? Gdzie się udać? Kogo zapytać o drogę?  Fundacja METAPOMOC chce być tymi, którzy obserwują, wskażą drogę i wesprą.

Dlatego Fundacja skoncentrowała swoją aktywność na procesie mentoringowym. W tym celu został  uruchomiony Program Rozwojowy „Patron”. Program ten stworzyliśmy wraz z Fundacją Forum MENTORÓW. Dedykujemy go wychowankom pieczy zastępczej MOPR w Gdańsku. Jego głównym celem jest podniesienie poczucia wartości wychowanków, rozbudzanie i podtrzymanie ich motywacji do własnego rozwoju, wskazywanie różnych możliwości edukacji zawodowej, zatrudnienia i aktywności społecznej oraz przygotowania do samodzielnego życia tak, aby na końcu tego procesu pozyskane mieszkanie dało im bezpieczną przestrzeń, którą są w stanie bez problemu utrzymać.

Program zakłada, że każdy podopieczny będzie uczestniczył w pracach wolontarystycznych na rzecz innych, na zasadzie „podaj dalej”, tworząc wraz z Fundacją „łańcuch pomagania”.

Mentorzy Programu rozwojowego „Patron” są wolontariuszami i pracują z wychowankami „pro bono”.

W swoich działaniach nasza Fundacja współpracuje z Wydziałem Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który jest liderem Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego, adresowanego dla osób zagrożonych wykluczeniem.

Zarząd Fundacji

Nasze codzienne życie – zawodowe i prywatne – związane jest z biznesem i rozwojem osobistym. Wiele lat pracowałyśmy na zaufanie naszych współpracowników, partnerów biznesowych i życiowych. Wiele lat uczyłyśmy się i zdobywałyśmy różnorodne doświadczenia. Teraz jest czas, by podzielić się tym bogactwem.

Nie raz stawałyśmy przed trudnymi wyborami, byłyśmy świadkami wzlotów i upadków otaczających nas ludzi. Wiemy, że podejmowanie niełatwych decyzji, wznoszenie się na wyżyny i podnoszenie się z porażek jest łatwiejsze, gdy są przy nas mądre, doświadczone i zaufane osoby. Chcemy być takimi osobami dla podopiecznych naszej fundacji. Chcemy wspierać ich nie tylko w wielkich sprawach, ale także w tych mniejszych, codziennych, z którymi nie zawsze potrafią poradzić sobie samodzielnie.

Ty również możesz pomóc. Wspierając nasze inicjatywy i realizowane przez nas programy – swoją pracą, finansowo lub w inny dostosowany do Twoich możliwości sposób.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

aldona wojtczak
Aldona Wojtczak

Prezes Zarządu/ President of the Management Board

Grażyna Zalewska-Pawlisz

Wiceprezes Zarządu/Vice President of the Management Board

Katarzyna Majchrzak

Wiceprezes Zarządu/Vice President of the Management Board

Rada Fundacji

Dorota Dogil-Kucharska

Alicja Zajączkowska
Przewodnicząca Rady Fundacji

Małgorzata Karpowicz

Katarzyna Monika Zdeb-Czupryn

Jarosław Rozdębski

Beata Bednarczyk

Nasza filozofia

W czynieniu dobra nie ma granic ani konkurencji.