Europejskie Centrum Solidarności

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie
w Gdańsku

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Gdyni

Urząd Miejski
w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Gdansk

Patron medialny

DB