Rozpoczęliśmy III Edycję Programu rozwojowego Patron

Jak miło było się znowu spotkać na żywo! Powód spotkania był bardzo ważny – rozpoczęcie III Edycji Programu rozwojowego Patron – Metropolitalnej, podczas którego wspieramy mentorsko młodzież z pieczy zastępczej z Gdańska, Sopotu i Gdyni. Z każdą edycją zwiększamy liczbę młodzieży objętej wsparciem. III edycję zaczynamy z 26 uczestnikami. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby…