Słów kilka o Klubie Mentora

W ramach Fundacji istnieje Klub Mentora, prowadzony przez Grażynę Zalewską-Pawlisz, którego celem jest wzmacnianie więzi między mentorami. Każdemu comiesięcznemu spotkaniu Klubu Mentora przyświeca inspirująca myśl. Wspaniałym przykładem jest wrześniowa edycja, której tematem było hasło: „Marzenia się spełniają”. Natchnienia do przedstawianych przykładów dostarczało oczywiście życie… ale również poezja. Uczestnicy spotkania słuchali, czytali i recytowali swoje ulubione…