Rozmowy na plaży z Fundacją METAPOMOC

28 sierpnia na antenie Radia Gdańsk można było posłuchać „Rozmowy na plaży” Iwony Demskiej z Grażyną Zalewską-Pawlisz – wiceprezes Fundacji METAPOMOC. Rozmowa dotyczyła sytuacji młodych ludzi opuszczających pieczę zastępczą oraz roli naszej fundacji w procesie ich usamodzielnienia.