Zmiany w Zarządzie

W dniu 06.06.2024 r. odbyło się Walne zebranie Fundatorek oraz Rady Fundacji. Zostało przyjęte sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe za rok 2023 r. Udzielono absolutorium członkom Zarządu. Na zebraniu dokonano również zmian w Zarządzie. Zarząd podziękował odchodzącej Kasi Majchrzak. Odchodzi z Zarządu, ale pozostaje w gronie mentorów.   Aktualny skład Zarządu Fundacji…