Budujemy Model Usamodzielnienia dla wychowanków pieczy zastępczej

W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku nasza fundacja została zaproszona, w roli eksperta, do budowania Modelu Usamodzielnienia dla wychowanków pieczy zastępczej. Obok naszej Fundacji biorą w nim udział przedstawiciele placówek, rodzin, młodzieży, MOPR. Cały zespół pracuje warsztatowo i dzieli się doświadczeniami, wypracowując wizję modelu i związane z tym systemowe rozwiązania i…