Program Rozwojowy „Patron”

Program Rozwojowy Patron, który realizujemy wspólnie z Forum Mentorów pięknie się rozwija. Mentorzy spotykają się ze swoimi mentee, czyli podopiecznymi naszej fundacji, wpierają ich w codziennym życiu, przekazują swoją wiedzę i doświadczenie, ale też spotykają się ze sobą – rozmawiają, dzielą doświadczeniami i zdobywają potrzebną wiedzę, aby być jeszcze lepszymi mentorami i jeszcze lepiej wspierać…