Program Rozwojowy „PATRON”

W zeszłym tygodniu wystartowaliśmy z kolejnym obszarem działalności Fundacji – Programem Rozwojowym „PATRON”. Oto jego cele: Wsparcie młodych osób usamodzielnianych w wejściu na rynek pracy oraz ich integracji ze społeczeństwem i świadomego pełnienia ról społecznych. Wsparcie ukierunkowane będzie między innymi na: – Pomoc w znalezieniu zatrudnienia, kwestiach prawnych, pozyskiwania środków finansowych, wskazywanie różnych możliwości edukacji…