Rekrutacja do kolejnego projektu fundacji

W połowie lipca czeka nas uroczyste przecięcie wstęgi w nowym mieszkaniu Alicji i Łukasza. Tymczasem zbieramy siły na nowe przedsięwzięcie fundacji. Z naszym Partnerem – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, zorganizowałyśmy system rekrutacji kolejnych dorosłych wychowanków pieczy zastępczej, których warto wesprzeć. Co jest dla nas podstawowym kryterium? – Entuzjazm oraz pragnienie młodego człowieka, by się rozwijać,…