Porozumienie o współpracy z Miastem Gdańsk podpisane!

Dziś, w godzinach południowych, Fundacja METAPOMOC podpisała wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska, Piotrem Grzelakiem, „Porozumienie o Współpracy”! Obejmie ono współdziałanie Wydziału Gospodarki Komunalnej – przyznającym lokale wychowankom pieczy zastępczej, naszej fundacji oraz Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych – zlecającym remonty firmie Bolek i Lolek 🙂…To nie żart! Ta firma pomogła nam już w naszym Projekcie…