Kolejny dzień remontu u Alicji i Łukasza

Na wczorajszym spotkaniu z kierownikiem nadzorującym zmiany rozmawiała nasza wolontariuszka, architektka Kasia Grabowska. Z detaliczną precyzją pilnowała dobrze obranego kierunku prac remontowych i dopominała się o dokładne wytyczne inspektora nadzoru budowlanego. Takich wizyt przed nami jeszcze wiele… Tymczasem wygładzono już część ścian, przygotowywano ościeżnice do nowych drzwi w pokojach. I tak w podobnym tempie jak…